Vaka

Den här söndagen kallades tidigare söndag före domsöndag. Temat påminner oss om att domen ännu inte kommit.
Jesus jämför domens dag och sin återkomst med Noas syndaflod i GT. Före floden levde folk som normalt, man åt, drack, gifte sig och blev bortgift. När floden kom fördes alla bort som inte var med Noa i arken. Det fanns inget liv på jorden för dem efter floden. Endast för arkens invånare.

Jesu återkomst kommer oväntat, som en tjuv om natten. Ändå borde den inte överraska oss. Jesus har ju förutsagt den.
Floden på Noas tid borde inte heller ha överraskat nån. Noa hade med sitt arkbygge förutsagt vad som ska ske. För en kristen ska inte domen överraska. 

Hur vara rätt förberedd? Petrus säger att vi inte får sova. Jesus säger att vi bör vara vakna för att kunna ta emot
honom när han kommer. Sömnen betecknar här en sorglös, likgiltig inställning till evangeliet.
Att vara vaken talar om beredvillighet och trohet. Även när Jesus dröjer. Även när andra omkring somnar in och börjar leva på samma sätt som alla andra i denna värld. Utan Kristus, utan församlingens gemenskap.

Nu är det tiden före. Det kommer en tid efter. Du och jag får leva med Jesus nu, före, för att också få leva med honom efter. Men somnar du och jag in, då blir ingen tid med Jesus efter. Då återstår blott att bli lämnad kvar, utanför.
Ta vara på tiden före!

Jan Nygård.

 

Jan Nygård
kaplan
Karleby svenska
församling
jan.nygard@evl.fi 

 

Matteus 24:36-44

Jesus sade till sina lärjungar:
”Dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.
Ty som det var i Noas dagar, så blir det vid Människosonens ankomst. Under tiden före floden åt man och drack, gifte sig och blev bortgift, ända till den dag då Noa gick in i arken, och ingen visste något förrän floden kom och förde bort alla. Så blir det också vid Människosonens ankomst. Då är två män ute på åkern; den ene tas med och den andre lämnas kvar. Två kvinnor är vid kvarnen och mal; den ena tas med och den andra lämnas kvar. Håll er därför vakna, ty ni vet inte vilken dag er herre kommer. Det förstår ni ju att om husägaren visste vid vilken tid på natten tjuven kom, skulle han hålla sig vaken och hindra honom från att bryta sig in i huset. Därför måste också ni vara beredda, ty när ni minst väntar det, då kommer Människosonen.”