Fred 

Som barn såg jag en Walt Disney film med titeln Öknen lever. I början av filmen visas vyer av tröstlös, torr och steril sandöken. Det ser ut som om ingenting skulle kunna leva där. Men en erfaren ökenvandrare kan upptäcka att öknen är full av liv. Ett erfaret öga kan hitta olika djur som anpassat sig till att leva i öknen. 
När regnet sedan kommer, exploderar öknen i en färgprakt av olika sorters blommor och växter. Det visar sig att den sterila ökenmarken inte är steril utan full av näring. Det behövs bara lite regn… Det var huvudbud-skapet i filmen.

Ökenvandringen har ett syfte: Att vi i praktiken skall bli mer och mer beroende av Honom. 
Det är lätt att vara kristen då allt går bra och vi får mat och dryck färdigt serverade. Men det är i öknen som våra egna rötter gräver sig djupt ner till de dolda vattenkällorna. Då hittar vi också de taggiga kaktusarna. 
Den som har varit i öknen kan på ett särskilt sätt glädja sig när regnet kommer och öknen exploderar av liv.

Herren med Dig, 
Per Stenberg.medvandrare!


Per Stenberg
kyrkoherde
Karleby svenska församling
per.stenberg@evl.fi

Julafton 24.12
Luk. 2:1-14

Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn.
Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.
I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: ”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:
”Ära i höjden åt Gud
och på jorden fred åt dem han
har utvalt.”