Sockenkyrkan öppen kl 17-19 varje onsdag och torsdag

Möjlighet till samtal, stillhet och bön. En präst är närvarande varje kväll.

Även Stadskyrkan är öppen de flesta söndagar kl 17-19. Följ annonsering i Kokkola-tidningen samt evenemangskalendern.

En ljusmässa innebär att det finns olika stationer i kyrkan, som man kan gå till. 

Vid en station finns ett kors med spikar där man kan fästa papperslappar med konkreta syndabekännelser om man vill. 
Strax efter ljusmässan tas lapparna ner från korset och förstörs. 

Vid en annan station kan man tända ett ljus och be för någon vän. Vid en tredje station finns det mannalappar med bibelställen. Den fjärde stationen är en förbönsstation där man kan skriva böneämnen och sätta i en bönelåda. För dessa böneämnen  ber man i slutet av ljusmässan. Det finns även möjlighet till enskild förbön. 

Vid den femte stationen vid altaret kan man enskilt eller tillsammans med andra fira nattvard. 

Max 20 personer kan vara i kyrkan samtidigt, säkerhetsavstånd upprätthålls och munskydd rekommenderas.

Karleby sockenkyrkas altare.