KARLEBY SVENSKA FÖRSAMLING

 

Sextonde söndagen efter pingst

Guds omsorg

Vår himmelske Fader har vård om oss och frigör oss från att bekymra oss, så att vi varje stund kan koncentrera oss på det mest nödvändiga, och till att hjälpa våra medmänniskor.

GUDSTJÄNSTER söndagen den 25 september

Kl. 10 Högmässa i sockenkyrkan, liturg och predikant Stenberg, kantor Sten. Hörs i nätradion, länk på karlebysvenskaforsamling.fi

Kl. 12 Högmässa i stadskyrkan, liturg och predikant Nygård, kantor Sten, sång

och piano Helena Björklund. Högmässan kan ses/höras på YouTube/nätradion.

Länk på karlebysvenskaforsamling.fi

Kl. 18 Kvällsmässa i Öja bykyrka, liturg och predikant Nygård, kantor Sten

Texter: Ps. 127:1–2; Gal. 6:2-10; Matt. 6:25-34.

Psalmer: 363:1-4; 144; 379:1-5; 366:1-2,9-11; 364; 391; 363:5-7.

Kollekt: Finlands Sjömanskyrka.

 

Verksamhet under veckan

TO 22.9 Stadskyrkans orgels 20-års festdag. Flera evenemang under dagen. Se

skild annons. Kl. 10.30-11 Musikalisk bibelberättelse om Jona i stadskyrkan,

Sten, Göös. Kl. 12 Silverlänken i Anderssalen, Ulla Mattsson och Bengt

Forsblom från gatubarnsarbetet, Sten, Matilda Töyrä, Vidjeskog, Siv och

Göran Löfqvist, Anders Kankkonen. Kl 14 Andakt på

Furuåsen, Nygård, Sten.

LÖ 24.9 kl. 10-12 Karabrunch i Mikaelsalen, Livspussel och kallelse, Matti Aspvik.

SÖ 25.9 kl. 15 Möte i Närvilä, Markus Ventin.

TI 27.9 kl. 19 Bibelcafé på Backstage varje tisdag för både unga och gamla börjar. Se skild annons.

ON 28.9 kl. 14.30 Andakt i Emeliehemmet, Laitinen. Kl. 19

Tvåspråkiga karagruppen i Brasrummet, Luk. 3, Riku Haponen.

TO 29.9 kl. 14 Födelsedagsfest för 70-åringar i Anderssalen. Kl. 15.15

Andakt i Pettersborg, Laitinen.

 

Barn, ungdomar och familjer

TO 22.9 kl. 18 GROW-lärjungaskola i Brasrummet, Sundström.

LÖ 24.9 kl. 20 Ungdomssamling på Backstage, Petra Gripenberg, Jakobsén.

SÖ 25.9 kl. 10 Söndagsskola i Närvilä. Kl. 12 Söndagsskolan i Mikaelsalens dagklubb startar.

TI 27.9 kl. 9.30 Tisdagskyrka i stadskyrkan. Se skild annons. Kl. 10.15 Tisdagskyrka i Annasalen.

ON 28.9 kl. 9.30 Föräldra-barngruppen i Helena-salen. Kl. 10 Föräldra-barngruppen i Öja bykyrka. Kl. 13-15 Mini-junior i Öja skola. Kl. 14-16 Mini-junior i Mikaelsalens dagklubb.

Obs! Inspisweekend för ungdomar på Kalvholmen 30.9 -2.10. Sista anmälningsdagen 25.9. Se skild annons!

 

Samtalstjänst tfn 0400 221 190 varje kväll kl. 20–23. Du kan också skriva till Nätjouren: evl.fi/natjour.

Familjerådgivningscentralen, Gustaf Adolfs gata 16, 3.e våningen. Tidsbeställning tfn 050 3147 464 må kl. 8–12, ti kl. 10–12, on–fr kl. 8–12