VECKOPROGRAM

Vecka 13

KARLEBY SVENSKA FÖRSAMLING

www.karlebysvenskaforsamling.fi

Obs! 20 personer kan delta i tillfällena som ordnas i kyrkorna. För att maxantalet inte ska överskridas ska man anmäla sig på förhand via hemsidan, karlebysvenska forsamling.fi/evenemang. Sök tillfället du vill delta i och anmäl dig där. Eller så kan du ringa prästen för ifrågavarande tillfälle och anmäla dig: Jan Nygård, tfn 050 3147 312; Per Stenberg, tfn 050 3147 310; Peter Silfverberg, tfn 050 3147 313.

Anmälningarna till sammankomsterna i Närvilä bönehus sker via länken på Närviläs hemsida. 

 

Första söndagen efter påsk

Uppståndelsens vittnen

Dagens bibeltexter handlar om att Jesus uppenbarade sig för de tvivlande lärjungarna och övertygade dem om sin uppståndelse. Lärjungarna uppfylldes av glädje när de mötte den levande Jesus.

 

GUDSTJÄNST söndagen den 11 april

Kl 10 Näthögmässa i sockenkyrkan. Liturg och predikant Silfverberg, kantor Laitinen. Youtube/Karleby svenska församling. Länk på församlingens hemsida.

Kl 11 Högmässa i sockenkyrkan, Liturg och predikant Silfverberg, kantor Vidjeskog.

Kl 12 Högmässa i stadskyrkan, liturg och predikant Stenberg, kantor Laitinen, damvokalgruppen Vox Mariae, orgel Anni Jansson. Rad. Radio Dei, 91,8 MHz.

Texter: Sak. 8:6-8, Apg. 13:23-33, Luk. 24:36-49.

Psalmer: 536, 248, 900, 895, 90

Kollekt: SAT-7, Mediamission Budbärarna.

 

Verksamhet under veckan

TO 8.4 kl 15.15 Andakt i Pettersborg, Nygård. Kl 19 Nattvardsmässa i sockenkyrkan, Nygård, Vidjeskog.

LÖ 10.4 kl 18 Hem-Crosspoint, Niina Kiviniemi, Joakim Välitalo. Youtube/ Crosspoint Karleby. 

SÖ 11.4 kl 15 Möte i Närvilä, Kurt Enlund m.fl. Youtube/Närvilä bönehus.  

ON 14.4 kl 18 Andakt i Dalhemmet, Stenberg. Kl 19 Nattvardsmässa i stadskyrkan, Silfverberg, Sten.

TO 15.4 kl 19 Nattvardsmässa i sockenkyrkan, Nygård, Sten.

 

Samtalstjänst tfn 0400 221 190 varje kväll kl 20–23. Du kan också skriva till Nätjouren: evl.fi/natjour.

Familjerådgivningscentralen, Salutorget 2. Tidsbeställning tfn 050 3147 464 må kl 8–12, ti kl 10–12, on–fr kl 8–12.