Tro 

Tro är tillit. Tillit är att lita på någon eller något. Att tro på Gud är att lita på Gud. Att lita på Gud är att tro att Han vill mig väl, att Gud är god.

Tro är hopp. Att hoppas att allt en dag kommer att bli bra, oavsett hur eländigt det kan se ut just nu. Tro är att hoppas att Gud en dag kommer att ställa allt till rätta, så som Han har lovat.

vi kallar för verkligheten. En verklighet, ur vilken vår egen verklighet härstammar.

Trons fokus är Jesus. Jesus personifierar vad kärlek är. Jesus personifierar vem Gud är. Kärlek är inte en känsla. Kärlek är inte en passiv ”låt gå” attityd. Kärlek är inte ens en allmän välvilja. Kärleken är ett medvetet val. Ett medvetet val att sätta andra före sig själv. Gud visar vad kärlek är i Jesus på korset. 

Trons väsen är kärlek, hopp och tillit. 

Johan Sten.
Johan Sten
kantor
Karleby svenska 
församling
johan.sten@evl.fi

Några i hopen som hörde Jesu ord sade: ”Han måste vara Profeten”, och några sade: ”Han är Messias.” Men andra sade: ”Inte kommer väl Messias från Galileen? Säger inte skriften att Messias skall vara av Davids ätt och komma från Betlehem, byn där David bodde?” Så blev hopen oenig om honom. Några ville gripa honom, men ingen lyfte sin hand mot honom.
När deras folk kom tillbaka frågade översteprästerna och fariseerna: ”Varför har ni inte tagit hit honom?” De svarade: ”Aldrig har någon människa talat som han.” Då sade fariseerna till dem: ”Har ni också blivit vilseledda? Finns det någon i rådet eller bland fariseerna som tror på honom? Men den stora hopen, som inte kan lagen, den är förtappad.” Nikodemos, som själv satt i rådet och som tidigare hade sökt upp Jesus, sade: ”Inte dömer väl vår lag någon utan att man först har hört honom och tagit reda på vad han gör?” De svarade: ”Är kanske du också från Galileen? Se efter i skriften, så skall du finna att ingen profet kommer från Galileen.”