Till nyhetslistan

Fräscht i färg

3.8.2022 09.49

Logotyperna för Karleby kyrkliga samfällighet och dess sex församlingar har uppdaterats.

 
I våras
fick logotyperna en ny, färggrannare design. De fräschare färgerna återspeglar samma färgteman som används på församlingarnas hemsidor. 
De tidigare logona, där ramen formats som en kompass, användes i cirka tio år. Nu omges alla logon av en enhetlig blå cirkel. 
Församlingarnas individuella temabilder har stått emot tidens tand väl, och de bevarades i de nya logona.  

Församlingarnas och samfällighetens nya logon.

Temat för församlingarnas logon är något särdrag från respektive församlings kyrka eller läge. Det karakteristiska i samfällighetens logo är en segelbåt. Båten är en traditionell kyrklig symbol och det korsförsedda skeppet symboliserar församlingen som styrs och beskyddas av Jesus. Det havsnära temat  återspeglar också Karleby kyrkliga samfällighets geografiska läge och naturen runtomkring. 

I Karleby svenska församlings logo utgörs de kännetecknande elementen av profilen på Karleby sockenkyrkas torn, samt av den karakteristiska formen på Gamlakarleby stadskyrkas tak. Båda bekanta och lättigenkänliga i stadens gatubild. 

Designen av de  nya logotyperna har planerats och förverkligats av kommunikationsbyrå St. Hurmos, vars arbete också de tidigare logona var.  
Förutom informations-chef Lisen Forsgård deltog förvaltningsdirektör Anne Jokela och gemensamma kyrkorådets ordförande Per Stenberg i arbetsgruppen för logoreformen. Resultatet godkändes också av samfällighetens informationsarbetsgrupp.  

De nya logotyperna syns redan på församlingarnas hemsidor samt på Facebook och YouTube. 

 

Text: Mari Hautamäki 
översättning Pia Granvik