Till nyhetslistan

Lutherska gudstjänsten 500 år

Martti Laitinen
 
År 1523 publicerade Martin Luther sin första instruktion för gudstjänstens ordning: Deutsche Messe. Därför firas den lutherska gudstjänstens 500-årsjubileum i år. 
I Karleby består festligheterna av en jubileumsmässa i Gamlakarleby stadskyrka på Kristi himmelsfärdsdag.
 
I jubileumsmässan framförs en svensk översättning av Franz Schuberts körkomposition Tysk mässa (1827), i vilken gudstjänstens olika delar ingår. 
Cirka 140 sångare och musiker från Karleby i norr till Solf i söder deltar i musiken. Översättningen är skriven av Sven-Olof Ray
Deltagande körer och orkestrar är: Kronoby Sångkör, Pedersöre sångkör, Sångensvänner, Con Brio, Nedervetil damkör, Terjärv-Kronoby Manskör, Karleby Gosskör, Remells orkester, Nykarleby stråkorkester och Solf stråkorkester, samt enskilda sångare och musiker. 
Tobias Elfving fungerar som dirigent, och mässan förrättas av Per Stenberg.
 
Musiken kommer att framföras som konsertversion lördag 20.5 klockan 12 i Trefaldighetskyrkan i Vasa och söndag 21.5 klockan 18 i Kronoby kyrka.


 
Lutherska gudstjänsten 500 år -jubileumsmässa
to 18.5. kl. 12 
Gamlakarleby stadskyrka.
 

Jubileumsmässans kör övar.
Kronoby Sångkör, Pedersöre sångkör, Con Brio, Nedervetil damkör och Terjärv-Kronoby Manskör övar i Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby under ledning av Tobias Elfving. Foto: Christel Nyman
Remells Orkester, Nykarleby stråkorkester och Solf stråkorkester övar i Svenska Gården i Jakobstad. Cirka 140 sångare och musiker från Karleby i norr till Solf i söder musicerar i jubileumsmässan i Gamlakarleby stadskyrka på Kristi himmelsfärdsdag. Foto: Tobias Elfving

11.5.2023 11.38