Till nyhetslistan

Församlingen välkomnar till gudstjänst i kyrkan

3.6.2020 10.50

NattvardsbägareEfter några månader med endast strömmade och radierade gudstjänster är det äntligen dags att öppna dörrarna till kyrkan för gudstjänstbesökare. 

Det är dags att åter öppna dörrarna till kyrkan för gudstjänstbesökare. På söndag firar man festmässa i sockenkyrkan kl 10 och kvällsgudstjänst i stadskyrkan kl 18.  Nattvarden firas som normalt vid altarrunden, men också vid altaret är säkerhetsavstånden utmärkta. Foto: Lisen Forsgård- Öppnandet kommer att ske gradvis och med vissa restriktioner, berättar kyrkoherde Per Stenberg.

Platsantalet i kyrkan har kraftigt reducerats för att fylla föreskrifterna gällande säkerhetsavstånden. Efter att nödvändiga åtgärder vidtagits angående sittplatserna, får ca 100 personer plats i sockenkyrkan och stadskyrkan.
Vid ingången till kyrkan finns anvisningar angående arrangemangen av sittplatserna. I huvudsak gäller en person per utsatt plats med undantag av personer som bor i samma hushåll, som gärna får sitta bredvid varandra för att fler skall få plats. 

Nattvarden firas som normalt vid altarrunden, men också vid altaret är säkerhetsavstånden utmärkta.

- Om du är sjuk, välj alternativet att lyssna på gudstjänsten via radio eller via nätet, uppmanar kyrkoherde Stenberg. 
Det bör också noteras att personer som hör till riskgrupper fortfarande rekommenderas att inte delta i offentliga samlingar.

Den sista, med bild strömmade gudstjänsten från Karleby svenska församling kommer att sändas från sockenkyrkan på söndag 7.6 klockan 10.  Efter det kommer man att återgå till enbart radiering via Radio Dei. Man kan även i fortsättningen lyssna på gudstjänsten via nätet.

Andra evenemang
Enligt justitieministeriets anvisningar är bröllopsfester, minnesstunder och dylika fester alltid privata tillställningar, där största tillåtna antal deltagare är 50 personer.  Man måste också beakta att det är fråga om det totala antalet, vilket betyder att även kökspersonal räknas med i det totala antalet. 

- Begränsningarna följs också då dessa tillfällen ordnas i samfällighetens utrymmen. I Karleby församlingscenter kan endast de större utrymmena bokas (Mikael-, Anders- och Annasalen). Som en säkerhetsåtgärd kan endast en sal åt gången bokas i Kyrkbackens församlingshem, berättar Mari Lehtiheimo, serviceansvarig på Karleby kyrkliga samfällighet.
Efter midsommar granskas situationen på nytt och eventuellt kan fler salar öppnas.