Till nyhetslistan

En gammal kvinna som ser bedrövad ut.

Mest överraskade fattigdomen på ålderns höst

10.2.2021 14.07

Gemensamt Ansvar 2021 hjälper de äldre

Äldre människor både i Finland och ute i världen har av olika orsaker drabbats av fattigdom. Många äldre befinner sig i ekonomiska och sociala trångmål. 
Coronaepidemin har försvårat situationen ytterligare för de redan hårt utsatta. Intäkterna från insamlingen Gemensamt Ansvar 2021 går till äldre personer i ekonomiskt trångmål både i Finland och ute i världen. Insamlingen har börjar 7.2.2021. 

Inom det diakonala arbetet i församlingarna i Karleby kyrkliga samfällighet är det känt, att äldre med lägre inkomst lever i en särskilt utmanande situation. Levnadskostnaderna ökar med sjukdom, till exempel som nödvändiga medicin- och sjukvårdskostnader. 
Erfarenheten är att tröskeln för att be om hjälp är hög för den generation som har byggt detta land. Begäran om hjälp kommer från käranden, anhöriga och samarbetspartners. 
Den äldre befolkningen är vana vid att klara av låga inkomster. När behovet av hjälp ökar minskar självbestämmandet om det är nödvändigt att skaffa tjänster.

Mindre bemedlade äldre har ofta hamnat i ett läge där svårigheterna tornar upp sig. Fattigdomen leder lätt till problem med hälsan, social isolering, ensamhet och digital marginalisering.
Faktorer som kan leda till fattigdom i pensionsåldern är bland annat att man hamnat utanför arbetslivet, varit hemmamamma, arbetsoförmögen, långtidsarbetslös, haft låg lön – eller en kombination av alla dessa. 
Andra orsaker kan vara dyrt boende, nedärvd fattigdom, psykisk ohälsa eller många överraskande faktorer. Många pensionärer försöker också stöda sina barn och barnbarn på bekostnad av sin egen försörjning. 
Diakoniarbetarnas erfarenhet är den att flera äldre inte söker hjälp förrän situationen redan har blivit väldigt dålig.

20 procent av varje församlings insamlingsintäkter blir kvar i församlingen och kan användas för att hjälpa äldre människor i det egna församlingsområdet ur deras trångmål.
Kyrkans diakonifond, som är den ena riksomfattande mottagaren av intäkterna i insamlingen Gemensamt Ansvar, använder sin andel på 10 procent till att ge äldre personer ekonomiskt stöd och höja deras livskvalitet. Ansökningarna om understöd från diakonifonden görs via lokalförsamlingarnas diakoniarbete, där man känner till hjälpbehovet och personligen träffar varje hjälpbehövande.
År 2020 var 31,7 procent av alla möten inom församlingarnas diakoniarbete i Karleby kyrkliga samfällighet med personer över 70 år. Antalet möten var totalt  6 128, varav 1 943 personer var över 70 år.

Den andra riksomfattande intäktsmottagaren är Seurakuntaopistos nätverk av folkhögskolor som kommer att ordna kostnadsfri utbildning i ekonomiförvaltning och träning i digitala färdigheter för äldre från och med år 2022. Kurserna ger grundläggande färdigheter för digitala ärenden hos exempelvis bank, FPA och andra myndigheter.

För insamlingen Gemensamt Ansvar är det viktigt att stödja hjälpbehövande både i Finland och ute i världen. 
Av intäkterna riktas över hälften, 60 procent, till utvecklingsländer via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. 
Insamlingsintäkterna 2021 används för att ge äldre personer möjlighet till en värdig ålderdom genom att hjälpa de mest utsatta grupperna, åldringar och familjer, som råkat i nöd på grund av katastrofer och konflikter. Uganda är det land som används som exempel inom den internationella diakonin, men hjälpen riktas enligt behov till över tio länder.