Till nyhetslistan

Karleby sockenkyrka.

Kyrkornas dörrar öppnas

16.6.2021 12.19

I kyrkan kan man samlas i grupper om tio personer.

Inom Karleby kyrkliga samfällighet går det åter att delta på plats i församlingarnas gudstjänster. I kyrkorna kan man samlas i grupper om tio personer. Sammanlagt kan det vara 40–50 personer i kyrkan så att de olika grupperna använder olika ingångar. De som kommer till kyrkan visas till sina platser från rätt dörr.I Karleby finska och svenska församlingar ska man förhandsanmäla sig till gudstjänsterna. I de mindre församlingarna samlas kontaktuppgifterna in vid dörrarna. Församlingarna kommer att fortsätta streama en del av gudstjänsterna så att de också kan ses hemifrån.

På barnlägren går det att övernatta igen från och med den 21 juni. Alla över 12 år måste använda ansiktsmasker inomhus. 
På lägren iakttas särskild försiktighet och dessutom följs kyrkliga samfällighetens läger- och coronasäkerhetsanvisningar.

Antalet deltagare vid kyrkliga förrättningar, det vill säga dop, bröllop och begravningar, förblir oförändrat. Det betyder att högst tio personer kan delta inomhus och högst 50 personer utomhus. För privata tillställningar som hålls i församlingens lokaler, såsom dop och bröllop, tillåts högst 10 deltagare. Pastorskanslierna betjänar fortfarande endast via telefon och e-post.

Instruktionerna gäller fram till den 22 juni. Man följer hela tiden med smittosituationen och instruktionerna ändras vid behov.